Chính sách kinh tế Mỹ đối với khu vực châu á Thái Bình dương kể từ sau chiến tranh lạnh\

Sách phân tích những yếu tố chủ yếu quy định sự thay đổi, những định hướng mới trong chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực châu á-Thái Bình dương từ sau chiến tranh lạnh; khảo cứu sự áp dụng chính sách này của Mỹ trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính-tiền tệ, dịch vụ; trình bày chính...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đinh, Quý Bộ
Tác giả tập thể: Viện kinh tế thế giới
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 337.73 Ch312s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn