Những kỷ lục báo chí thế giới

Bài giới thiệu những kỷ lục của báo chí thế giới: Khổ báo lớn nhất, số phát hành nhiều nhất, bài xã luận ngắn nhất, giá quảng cáo cao nhất, nước xuất bản nhiều báo nhất, nước có nhiều người đọc báo nhất....

Lưu vào:
Tác giả chính: Thiên Hà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!