Những phát hiện mới về đức chúa Jesu và người thân trong gia đình ông

Bí ẩn về dòng chữ trên chiếc quan tài bằng đá ở thành phố Jesusalem về anh trai Jemes của Jesu có thể giải mã những bí ẩn về Đức Chúa Jêsu và người thân trong gia đình ngài, giải thích sự nghi ngờ về sự tồn tại của ngài trên trần thế và giúp các nhà khoa học tìm hiểu sâu hơn về gia đình Chúa Jesu và...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Kim Hưng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!