Luật doanh nghiệp còn kẽ hở

Một số mâu thuẫn khi áp dụng Luật Doanh nghiệp tại các công ty cổ phần hoá là nguyên nhân dẫn đễn bè phái và phát sinh mâu thuẫn kìm hãm sự phát triển sản xuất

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao, Bá Khoát
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!