Tăng trưởng kinh tế và chính sách xã hội ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi từ năm 1991 đến nay - Kinh nghiệm của các nước Asean\

Sách đánh giá tổng quan về tình hình kinh tế-xã hội, những chính sách xã hội của Việt Nam từ thời kỳ đổi mới đến nay, mối quan hệ giữa tămg trưởng kinh tế và chính sách xã hội; giới thiệu kinh nghiệm của một số nước Đông nam á trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chính sách...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Đăng Doanh
Đồng tác giả: Nguyễn, Minh Tú
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9597 T116t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn