Chính quyền cấp xã và quản lý nhà nước ở cấp xã

Sách xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền cấp xã; cung cấp trình tự, thủ tục, phương pháp giải quyết công việc thường ngày, kinh nghiệm, cách giải quyết một số tình huống hay xảy ra tại địa bàn cơ sở...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Viện khoa học tổ chức nhà nước
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.14 Ch312q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn