Napoléon làm việc như thế nào

Bài giới thiệu về Văn phòng làm việc, phương tiện và phương pháp làm việc của cựu hoàng đế nước Pháp Napoléon. So với phương tiện và phương pháp hiện đại ngày nay, thì 200 năm trước đây đã thể hiện tài tổ chức và sự tiến hành công việc một cách rất khoa học của ông...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Sĩ Cẩm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!