Quan liêu đã đến đỉnh điểm

Điểm một số hoạt động của 4 vụ xã hội đen, tham nhũng để chứng minh rằng: cán bộ có chức có quyền đã là tay sai của chúng; cán bộ địa phương rất quan liệu, không sát cơ sở; dân thì biết nhưng lại rất khó nói được đến tai lãnh đạo....Đây là điểm yếu của các cấp chính quyền, một khi còn nuông chiều cá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!