Lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt nam trong ASEAN

Bài trích giới thiệu ý kiến của một số lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế đánh giá vai trò của Việt nam trong ASEAN....

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!