Lịch sử phát triển xã hội các dân tộc người Mã Lai-Đa đảo ở Việt Nam\

Sách trình bày nguồn gốc cảu các tộc người Mã lai-đa đảo trên thế giới và ở Việt Nam, tình hình phân bố dân cư, đặc điểm môi trường tự nhiên của các tộc người đó; phác họa bức tranh toàn cảnh về lịch sử phát triển xã hội của tộc người Mã lai-đa đảo ở Việt Nam trong một thiên nhiên kỷ, những biến đổi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tuấn Triết
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.859 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn