Công khai và bí mật: Vấn đề & suy ngẫm

Việc công khai tài sản cần được xem xét đối với những quan chức có quyền ban hành quyết định, chứ không phải với đội ngũ công chức, song cần tính đến thông tin bí mật đời tư của công dân, vì điều này có thể bị lợi dụng để chống lại những người không cùng phe cánh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Sĩ Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!