Tại sao Mỹ quyết định thả bom nguyên tử xuống Nhật: 60 năm thảm hoạ Hiroshima và Nagasaki

Bài phân tích nguyên nhân Mỹ quyết định tấn công Nhật bằng vũ khí nguyên tử? cục diện thế giới dẫn đến sự kiện kinh khủng nhất trong lịch sử chiến tranh nhân loại...

Lưu vào:
Tác giả chính: Mạnh Kim
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct2
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!