Vững bước tiến tới một cộng đồng ASEAN năng động tự cường và phồn vinh

Bài phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải nhân ngày ASEAN8-8 và kỷ niệm 10 năm Việt Nam ra nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2005), đánh giá sự lớn mạnh của cộng đồng trong khu vực và sự lớn mạnh của Việt Nam trên con đường hội nhập và thách thức...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Văn Khải
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!