Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm sâu sắc, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí phát triển

Bài phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội lần thứ VIII Hội nhà báo Việt Nam, tổ chức tại Ba Đình, Hà Nội, ngày 13-8-2005

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!