Bình Thuận 52.170 ha rừng tự nhiên... biến mất

Một quyết định của tỉnh Bình Thuận đã làm cho 52.170 ha rừng tự nhiên biến mất, bằng việc chuyển đổi diện tích rừng không đúng mục đích đang làm dư luận quan tâm. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm về việc làm gây hậu quả nêu trên?...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Huỳnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!