Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lời thề trước đình Tân Trào đến Tuyên ngôn độc lập trên Quảng trường Ba Đình

Ngày 16-8-1945, Đại hội quốc dân đã họp tại Tân Trào với 60 đại biểu đại diện cho tầng lớp nhân dân trong cả nước tôn vinh Cụ Hồ Chí minh làm Chủ tịch Chính phủ, đồng thời quyết định Quốc ca, Quốc kỳ và lời tuyên thệ trước quốc dân dồng bào...và đến 2-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc Tuyên...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Đình Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!