Chuyện viết điếu văn truy điệu Hồ Chủ tịch

Ông Đống Ngạc người viết điếu văn truy điệu Hồ Chủ tịch kể lại giờ phút sự kiện lịch sử khong thể nào quên của mỗi người dân Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Trịnh, Tố Long
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!