Trích dẫn APA

Nguyễn, M. Nhớ người hoạ sĩ vẽ Quốc huy.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Minh. Nhớ Người Hoạ Sĩ Vẽ Quốc Huy.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Minh. Nhớ Người Hoạ Sĩ Vẽ Quốc Huy.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.