Quốc hội ủng hộ công đoàn: Về xây dựng Luật đình công và giải quyết đình công

11 năm qua, kể từ khi Bộ luật lao động ban hành, 100% các cuộc đình công đều bị coi là bất hợp pháp do luật đã quá lạc hậu. Trước tình hình trên, báo giới thiệu ý kiến về vấn đề xây dựng Luật đình công và giải quyết đình công của Tổng Liên đoàn Lao động, Bộ Lao động TBXH và Uỷ ban các vấn đề xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!