Tại sao Bác Hồ chọn ngày 2-9 để tuyên bố độc lập?

Bài báo phân tích bối cảnh trong và ngoài nước dẫn đến nguyên nhân lý giải cho việc Bác Hồ chọn 2-9-1945 là ngày tuyên ngôn độc lập của nước VNDCCH

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồng Sâm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!