Chống khủng bố đòi hỏi những nỗ lực toàn cầu

Sau hàng loạt các vụ khủng bố xảy ra khắp nơi trên thế giới, nhiều dư luận cho rằng nhân tố I-rắc là nguyên nhân gây ra khủng bố. Nhưng xét về tổng thể, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng khủng bố gia tăng. Trước hết là khía cạnh chính trị, tình trạng bất bình đẳng về kinh tế, đặc biệt các mâu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Liên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!