Khoảng lặng ở Pattaya

Bài giới thiệu về Pattaya, một địa chỉ du lịch nổi tiếng của Thái Lan,cách thủ đô Băng Cốc khoảng 150 km về phía Đông Nam, với một công trình để đời mang tên Tu viện Sự thật

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tiến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!