Thập Tam Lăng

Thập Tam Lăng, nơi có đủ lăng tẩm của 13 vị Hoàng đế đời nhà Minh (1368-1644), được Chính phủ Trung Quốc coi là khu di tích trọng điểm cần được bảo vệ trên cả nước và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Xuân Tuấn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!