Tản mạn về Thăng long thành xưa

Lịch sử về thành Thăng long xưa, là tên do Thái Tổ Lý Công Uẩn đặt. Lý Thái Tổ là một vị vua đưa chế độ phong kiến ở Việt nam vào thời kỳ tập quyền, thống nhất về thể chế, địa lý, hành chính và kinh tế...

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Văn Phú
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!