Bộ Tài nguyên-Môi trường kiến nghị Chính phủ lập cơ quan tài phán giải quyết khiếu nại về đất đai

Sau đợt tổng kiểm tra về thi hành Luật đất đai, Bộ TN-MT chuẩn bị báo cáo Chính phủ về những bức xúc trong quản lý, sử dụng đất đai...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!