Tên phố việc không đáng vất vả

Xung quanh việc đặt tên phố, chỉ là việc cỏn con, thế nhưng những người có trách nhiệm xưa nay lại làm nó trở nên phức tạp. Việc đặt tên phố không khó, nhưng lại làm vất vả cho người dân khi đi tìm những con phố...

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Quần Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!