Cuộc sống và các thể chế ở Mỹ: Sách tham khảo\

Sách phác họa bức tranh toàn cảnh về xã hội, lịch sử, kinh tế, chính trị, thông tin, môi trường, và văn hóa của nước Mỹ

Lưu vào:
Tác giả chính: Douglas K. Stevenson
Đồng tác giả: Lê, Linh Lan, Nguyễn, Thái Yên Hương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 917.3 C514s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn