Thăng Long trên nền tảng Văn Lang

Về lịch sử phát triển của dân tộc Việt nam luôn gắn liền với hệ tư tưởng, đó là Quốc mạch. Nơi Quốc mạch tụ về từ mấy nghìn năm trước, cũng chính là nơi đã đặt toà quốc đô đầu tiên của dân tộc: Văn Lang

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Lan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!