Tinh hoa Thăng Long

Tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, bài giới thiệu về lịch sử một chặng đường với 8 lần thay đổi triều đại kể từ khi nhà Lý dời đô về Thăng long (1010) cho đến nhà Nguyễn kiết thúc (1945). Văn hoá Thăng long - Hà nội luông có sức hấp dẫn hội tụ và lan toả đi khắp mọi miền của quốc gia Đại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Minh Tường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!