Bức xúc từ loạt bài Làng ung thư

Loạt bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường nặng dẫn đến hàng trăm người xã Thạch Sơn, Lâm Thao, Phù thọ tử vong. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội đề nghị cần di dân khỏi vùng ô nhiễm...Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm yêu cầu các Bộ kiểm tra báo cáo gấp. Tuy nhiên, đây là v...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan thọ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!