Vai trò văn hóa trong hoạt động chính trị của Đảng ta hiện nay: Tài liệu tham khảo\

Sách trình bày những vấn đề lý luận về văn hóa chính trị, kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng văn hóa trong hoạt động chính trị ở Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Văn Bính
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2000
Phiên bản:In lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn