Lê nin toàn tập\

Tập sách gồm các tác phẩm của Lê Nin viết nhằm chống lại bọn Mác xít hợp pháp, bảo vệ chính trị kinh tế học mác xít, nêu lên tình trạng không lối thoát của nông dân lao động dưới chủ nghĩa tư bản, phê phán chủ nghĩa xét lại, vạch ra cương lĩnh của Đảng, mục tiêu của phong trào công nhân, tính chất q...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: V.I. Lê nin
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Moscow: Tiến Bộ, 1974
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.43 L250n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn