Lung linh Sơn La

Những ấn tượng về quy mô, tầm cỡ vĩ đại của công trình thủy điện Sơn La đã làm thay đổi bộ mặt của vùng Tây Bắc, cũng như những quyết tâm và khó khăn trong việc giải phóng vùng lòng hồ rộng gần 300km2

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Tiến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!