Chính quyền MYANMAR chuyển thủ đô về PYINMANA

Ngày 6-11-2005, chính quyền quân sự MYANMAR chuyển thủ đô hành chính từ YANGOON tới PYInMANA, cách thủ đô cũ 320km về phía Bắc, với địa hình núi cao rừng rậm an toàn cho việc bảo vệ an ninh và bảo toàn lực lượng chính quyền khi có biến cố xảy ra...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trọng Tiến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!