Vị Tổng đốc đầu tiên của tỉnh Hà Nội

Vị tổng đốc đầu tiên của Hà Nội là ông Nguyễn Văn Hiếu, người huyện Kiến Hòa, tỉnh Định Tường (nay là tỉnh Tiền Giang), ông nổi tiếng là quan thanh liêm và là người có nhiều đề xuất sáng kiến cải cách kinh tế, an ninh có lợi cho dân chúng......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Xuân Đính
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!