Đông Nam á cần Hiến chương ASEAN

Cuộc họp thượng đỉnh hằng năm của ASEAN ở Kuala Lumpur, Malaysia (12-12-2005), đánh dấu sự kiện mới của khối, một dự thảo Hiến chương ASEAN ra đời giúp ASEAN có tính pháp lý để hành động chung nhân danh khu vực

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đức Thành
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!