Hội nghị cấp cao ASEAN

Diễn biến Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 11 tại Cu-a-la Lăm-pơ, Ma-lai-xi-a với chủ đề một tầm nhìn, một bản sắc dân tộc, một cộng đồng. Hội nghị đã nhất trí thông qua tuyên bố chung về xây dựng Hiến chương ASEAN

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Diễn biến Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 11 tại Cu-a-la Lăm-pơ, Ma-lai-xi-a với chủ đề một tầm nhìn, một bản sắc dân tộc, một cộng đồng. Hội nghị đã nhất trí thông qua tuyên bố chung về xây dựng Hiến chương ASEAN