Ký Tuyên bố thành lập Hiến chương ASEAN

Ngày 12/12/2005, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 11 của ASEAN gồm 11 nước nhất trí việc ký tuyên bố KUALALUMPUR về thành lập Hiến chương ASEAN, đây là cơ sở pháp lý cho quyền lực của khối khi thực hiện các nguyên tắc chung trong khu vực và quốc tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!