ASEAN biết mình, biết người

Kết quả của Hội nghị cấp cao ASEAN, mở ra một chương trình hành động mới có ý nghĩa to lớn trong quan hệ song phương và đa phương của các nước trong khu vực trên nguyên tắc có lợi cho cộng đồng. Việc tuyên bố Hiến chương chung được đánh giá cao là thông điệp mới biết mình, biết người trong xu thế to...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hương Lan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!