10 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2005

10 phụ nữ đứng đầu danh sách 100 người có ảnh hưởng sâu rộng về chính trị và kinh tế trên toàn thế giới, đó là: Ngoại trưởng Mỹ C.Rice; Phó thủ tướng TQ Ngô Nghi; Cựu thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko; T.thống Philippines G.Arroyo; G.đốc điều hành của EBay Margaret Whitman; G.đốc VP điều hành của X...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!