Hà Nội phấn đầu đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xứng tầm Thủ đô nghìn năm văn hiến

Giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội lần thứ 14 Đảng bộ tp.Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!