Noel đôi điều bạn có thể chưa biết...

Bài viết tổng hợp về lịch sử ngày lễ Noel và ngày nay lễ Noel trở thành biểu tượng của khát vọng hoà bình và hạnh phúc của gần như cả thế giới, mà trẻ thơ là trung tâm. Đó là: Noel có từ TK4, cây thông Noel trở thành truyền thống từ TK15, về bài ca Noel......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hương Quỳnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!