Người công giáo gặp Chúa trong lòng dân tộc

Toàn văn bài viết của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhân lễ Giáng sinh năm 2005

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Văn Kiệt
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!