Lê nin toàn tập\

Sách nêu rõ nội dung cách mạng, sức mạnh vĩ đại và sức sống của học thuyết Mác, phát triển những luận điểm quan trọng trong lí luận của Mác trên cơ sở kinh nghiệm mới của cuộc đấu tranh của g/c công nhân Nga và phong trào công nhân quốc tế, chỉ rõ những mâu thuẫn trong xã hội tư bản chủ nghĩa trở nê...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: V.I. Lê Nin
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Moscow: Tiến Bộ, 1980
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.43 L250n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn