Đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ

Hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển của QH Việt nam, con đường mới mẻ chính là sự nghiệp giáo dục lại tinh thần nhân dân, từ thần dân truyền thống sang ý thức công dân hiện đại

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Trung Quốc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!