Du lịch mặt trăng

Ngành du lịch mặt trăng đã được hình thành trên thế giới; với giá tiền 100 triệu USD gần 1.600 tỷ Việt Nam đồng và hàng loạt tiêu chuẩn, học vấn, sức khỏe, khả năng làm việc... bạn sẽ có chuyến du lịch tuyệt vời này

Lưu vào:
Tác giả chính: Bảo Châu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!