Sông Hồng mùa nước cạn lịch sử

Nước sông Hồng đã cạn với mức kỷ lục như năm 1902, thời điểm của hơn 100 năm trước đây.Dự báo miền Bắc sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất gieo trồng vụ đông xuân tới. Các ngành chức năng đang khắc phục giải quyết tìm biện pháp tiếp nước cho sông Hồng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyên An
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!