Kỷ niệm Quốc hội khoá I: 60 năm Quốc hội Việt Nam

Hồi ức của nhà thơ Huy Cận - ĐBQH khoá I như một thước phim sống động về ngày tổng tuyển cử bầu ra QH đầu tiên - QH lập hiến, đặt nền móng cho một Nhà nước mới, chế độ mới

Lưu vào:
Tác giả chính: Cù, Huy Cận
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!