60 năm xây dựng một Quốc hội "dân chủ" của dân: Kỷ niệm 60 năm thành lập Quốc hội 6/1/1946 - 6/1/2006

Kể từ ngày Tổng tuyển cử lần đầu tiên 6-1-1946, trải qua 60 năm vừa học, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm cho phù hợp với điều kiện của đất nước, QH của chúng ta đã trở thành một QH thực sự dân chủ, thế và lực ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hải Luận
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!