60 năm xây dựng một Quốc hội "dân chủ" của dân: Kỷ niệm 60 năm thành lập Quốc hội 6/1/1946 - 6/1/2006

Kể từ ngày Tổng tuyển cử lần đầu tiên 6-1-1946, trải qua 60 năm vừa học, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm cho phù hợp với điều kiện của đất nước, QH của chúng ta đã trở thành một QH thực sự dân chủ, thế và lực ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hải Luận
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00996nab a2200229 p 4500
001 29167
005 20161019045403.0
008 060207|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Hải Luận 
245 1 |a 60 năm xây dựng một Quốc hội "dân chủ" của dân:   |b Kỷ niệm 60 năm thành lập Quốc hội 6/1/1946 - 6/1/2006 
520 |a Kể từ ngày Tổng tuyển cử lần đầu tiên 6-1-1946, trải qua 60 năm vừa học, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm cho phù hợp với điều kiện của đất nước, QH của chúng ta đã trở thành một QH thực sự dân chủ, thế và lực ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế 
653 |a 60 năm quốc hội 
653 |a lịch sử 
653 |a Quốc hội 
653 |a tổng tuyển cử 
773 |t Phụ nữ VN  |d 4-01-2006 
901 |a BV21 
902 |a pl 
911 |a TTT  |b 07/02/2006  |c Administrator  |d NAL060046385 
942 |c BT 
999 |c 36651  |d 36651